Ponts metàl·lics

  • Faciliten la connexió dels cables d'entrada
    sobre les barres de distribució.
  • Inclou cargols.
  • Acer galvanitzat i cromatitzat (CR3)
Dimensions mm.
 
Parell de collament

Es monten sobre

 Referencia Imagen
12 x 225 NmBD00300BD00020
10 x 325 NmBD00542BD00021
10 x 325 NmBD01084BD00023
15 x 386 NmBarras roscadas
cada 25mm.
BD00025
15 x 266 NmBD00534
BD01068
BD00030
15 x 416 NmBD00534
BD01068
BD00031
15 x 416 NmBD00534
BD01068
BD00033
Unidades o juegos: 
10 Unitats
Referencia: 
BD00020
BD00021
BD00023
BD00025
BD00030
BD00031
BD00033

Pàmies Dominguez S.L. – C/ Francesc Samaranch, 11, Nau D – 08750 – Molins de Rei (Barcelona)
Tel. (+34) 93 668 76 71 Fax. (+34) 93 668 76 72 pado@padotec.com