Concentradors de cablejat per a instal·lacions d'energia fotovoltaica


 • Suport aïllant SW 01400: Poliamida amb fibra de vidre. Lliure d'halògens.
 • Tapa: Policarbonat autoextingible.
 • Barres de llautó coure i estanyat per evitar l'oxidació galvànica del corrent contínua


 

 • Suport aïllant BD43020: Poliamida amb fibra de vidre. Lliure d'halògens.
 • Tapa: Policarbonat autoextingible.
 • Barres de llautó coure i estanyat per evitar l'oxidació galvànica del corrent contínua

 • Tensió fins a 1.000 V corrent continu.
 • Capacitat de curtcircuit 6KA efectiu.
 • El sistema de fixació no espatlla el terminal.
 • Subministrament complet amb tapa protectora.
 • BD12125, BD16125, BD090160 y BD12160: Fácil ensamblaje sobre placa de montaje o bastidor con dos tornillos M6. Se le puede adaptar la fijación WOFIX para carril Din de
  35 mm (Ref. SW04051).
 • SWF14125 I SWF14160 Sistema WOFIX .
 • Es poden aprofitar tots els punts d'amarratge.
1 Surtida per polEntradas per polIntensitatReferencia
1280/125BD12125
1680/125BD16125
12160BD09160
9160BD12160
1280/125SWF14125
12160SWF14160

Pàmies Dominguez S.L. – C/ Francesc Samaranch, 11, Nau D – 08750 – Molins de Rei (Barcelona)
Tel. (+34) 93 668 76 71 Fax. (+34) 93 668 76 72 pado@padotec.com